Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 23, 9 juni 2017

Konstgräs - stor mikroplastkälla

För snart två år sedan fick Naturvårdsverket i regeringsuppdrag att identifiera mikroplastkällor. Den 2 juni lämnade verket sin rapport som innehåller steg för att minska spridningen av mikroplaster från landbaserade källor till hav, sjöar och vattendrag.


Konstgräs används bland annat till fotbollsplaner, golfbanor, men även exempelvis till lekplatser. (Foto: Charlotte Wester)

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment (1 nanometer till 5 millimeter). Mikroplast kan bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs eller när plastmaterial inte återanvänds, återvinns eller slängs på rätt sätt utan plasten blir skräp som successivt bryts ner till mindre och mindre bitar i naturen. Den allra största utsläppskällan av mikroplaster är väg- och däckslitage från trafiken, som avger 13500 ton mikroplaster per år i Sverige. På andra plats kommer konstgräsplaner med 2300-3900 ton.

- Rapporten ger en första samlad bild av mikroplasters ursprung i Sverige och spridningsvägar till hav, sjöar och vattendrag, säger Ingela Hiltula, biträdande chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Den kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet för att minska mängden mikroplast i hav, sjöar och vattendrag.

"Mikroplaster på agendan"

Enligt Naturvårdsverkets rapport Mikroplaster, som överlämnats till den rödgröna regeringen, är bristen på data betydande och kunskapsuppbyggnad viktig för att på lång sikt förhindra mikroplastutsläpp. Även vikten av att öka medvetenheten genom informationsinsatser lyfts fram.

Eftersom just biltrafik är en stor källa till utsläpp föreslås också att Naturvårdsverket, tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, får i uppdrag att ta fram ytterligare fakta om dessa utsläpp.

Hur stora mängder mikroplaster som når svenska kustvatten är enligt Naturvårdsverket svårt att avgöra, likaså att "möjligheterna att förebygga och minska spridning av mikroplaster är begränsad på kort sikt".

- Arbetet med det här uppdraget har satt mikroplaster på agendan. Det pågår redan en rad frivilliga aktiviteter runt om i Sverige och vi på Naturvårdsverket jobbar med olika insatser för att förebygga och reducera utsläppen, säger Hiltula.

MP-motion om konstgräset

Den 30 maj lade Miljöpartiet i Svedala en motion om att kommunen ska se över konstgräsplaner.

- Det är allvarligt i och med att näst efter bildäck så är det konstgräsplaner som släpper ifrån sig mest gummi. Kan man stoppa de utsläppen så har man vunnit mycket, säger Martin Gustafsson, vice ordförande för Miljöpartiet i Svedala, till Sydsvenskan. Det är inte plaststråna som är problemet, utan de små gummibitar som sprids ut på konstgräset för att skapa stadga och göra underlaget bra att springa på. Det så kallade gummigranulatet består i stor utsträckning av nermalda bilddäck i dag.

- Det finns flera alternativ. Man kan till exempel använda sig av kork i stället för gummi. Personligen så tycker jag att det allra bästa vore om planerna kunde vara av gräs, säger han och syftar på alternativ som till exempel granulat i kork och kokos. Kork anses dock fungera bättre i varmt klimat.

Filter i brunnar - en åtgärd

Svensk Däckåtervinning, som organiserar insamling och återvinning av uttjänta däck, skriver i ett pressmeddelande att det råder missuppfattningar om däckmaterial på konstgräsplaner:

"Uppgifterna om allvädersplaner som en källa till mikroplast kommer från en rapport från konsultbolaget IVL. Kartläggningen har utgått från hur mycket fyllnadsmaterial leverantörerna anser att planerna behöver fyllas på med. Utifrån det görs antaganden om att gummikornen sprids till omgivningen, men inga mätningar som visar på detta har gjorts."

Från kommunerna Helsingborg och Ystad har det tidigare uttryckts kritik mot konstgräs.

- Ett sätt att lösa problemet är att installera filter i brunnarna som ligger vid planerna, säger Anders Lundström (KD), ordförande i Helsingborgs miljö-nämnd, i Helsingborgs Dagblad. Från Ystads kommun säger de nej till konstgräsplaner med gummigranulat av miljöskäl.


Källor till utsläpp av mikroplast

Följande källor står för de största utsläppen av mikroplast enligt kartläggningen:

  • Industriell produktion och hantering av primärplast
  • Väg och däck
  • Konstgräsplaner
  • Textiltvätt
  • Båtbottenfärg
  • Nedskräpning

Källa: Naturvårdsverket

  Share