Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 19, 12 maj 2017

Vapenexport en kabinettsfråga?

Snart ska ett lagförslag med regler för svensk vapenexport presenteras. Till MP-kongressen i maj föreslår företrädade, på riksnivå och lokalt, ett totalstopp för vapenexport till diktaturer.


"Det strider mot grön politik, mot våra grundvärderingar om solidaritet med människor", har Annika Lillemets (MP) sagt. (Foto: Miljöpartiet de gröna)

- Vapenexport till diktaturer strider mot våra grundvärderingar. Vi ska inte gå över lik för att prioritera vinster till krigsindustrin, säger riksdagsledamoten Annika Lillemets (MP). När Sveriges Radio frågar om det här är vad som kallas kabinettsfråga svarar hon: - Ja.

Men frågan om vapenexport till diktaturer är känslig för Miljöpartiet. En som ändå vågar tala öppet om ett totalförbud är Lillemets, som säger nej.

Rebecka Forsberg, kongressombud från Grön Ungdom, är däremot inte villig att kräva total-stopp av vapenexporten.

- För oss är det självklart att Sverige inte borde exportera vapen någonstans. Men ett seriöst regeringsparti ställer inte ultimata krav inför förhandlingar.

Ja till demokratikriterium

För fem år sedan tillsattes den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex. I uppdraget ingick att föreslå nya regler för export av krigsmateriel till diktaturer och icke-demokratiska stater. I juni 2015 lämnades slutbetänkandet till regeringen. Utredningen föreslog ett de-mokratikriterium, vilket skulle göra det möjligt att stoppa vapenexport till länder där det förekommer "allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen". Lag-förslaget ska lämnas till riks-dagen under våren.

På S-kongressen i april enades kongressombuden om formuleringen: "Regelverket för krigsmaterielexport ska moderniseras, bland annat genom att ett så kal-lat demokratikriterium införs".

Kritik från lokala grupper

Inför Miljöpartiets kongress i slutet av maj har riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP) skrivit en motion om ett entydigt vapenexportförbud till diktaturer. Den har undertecknats av ett 70-tal miljöpartister och några lokalavdelningar. Erik Hugander, ordförande för Miljöpartiet i Jönköping, uppger till Ekot att han tycker MP ska lämna regeringen om Socialdemokraterna inte accepterar ett totalförbud.

- Ja, någonstans måste det finnas en gräns för vad man ställer upp på. Jag är mycket medveten om att politik handlar om att ge och ta och kompromisser. Men i vissa frågor är det ganska svart eller vitt, säger han.

  Share