Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 16, 21 april 2017

Kritik mot fossil-gasen i Göteborg

Sverige ska bli "världens första fossilfria välfärdsland" slog S-kongressen fast i Göteborg. Men går det ihop med satsning på fossilgas i Göteborgs hamn? Det tycker inte gräsrotsinitiativet Fossilgasfällan.


Fossilgasfällan är kritiska mot en LNG-terminal i Skarvikshamnen, som bolaget Swedegas AB ska bygga med Göteborgs hamn. Swedegas driver gasnätet från Dragör i Danmark till Stenungsund. (Foto: Göteborgs Hamn)

Fossilgasfällan, som beskriver sig som en fristående gräsrotskampanj, välkomnar Socialdemokraternas ställningstagande om att Sverige ska bli "världens första fossilfria välfärdsland" och kräver att Göteborgs stad och regeringen ska stoppa bygget av en ny "fossilgasterminal och tillhörande gasledning".

- Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) sa i ett anförande på söndagskvällen att Socialdemokraterna vill "fasa ut naturgasen helt och hållet, först i Sverige och sedan i Europa". Vi förväntar oss att Socialdemokraterna levererar klimatpolitik som ligger i linje med det, säger Olivia Linander från Fossilgasfällan.

Hon menar att gasprospekteringen som äger rum på flera ställen i Sverige samt planerna på en terminal för flytande fossilgas går på tvärs med klimatambitionerna. I det senare projektet, Go4LNG, vill bolaget Swedegas, med stöd från Göteborgs hamn, öka fossilgasimporten.

Vad är fossilgas?

Fossilgas, ibland kallat naturgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan. Gasen kan antingen utvinnas ur separata gasfyndigheter eller i samband med oljeutvinning.

LNG

LNG (liquefied natural gas) är naturgas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring. För att göra det effektivt att transportera gasen där det saknas tillgång till ett rörnät kyls den till cirka -160 °C, då den övergår i flytande form. (Wikipedia)

Allt eftersom ny borrteknik utvecklas har bland annat USA hittat gasfyndigheter djupt nere i jorden. Där kallas gasen oftast för skiffergas och den utvinns med hjälp av hydraulisk spräckning, som även kallas fracking.

Go4LNG (ungefär satsa på flytande naturgas) presenterar planerna på sin hemsida: "I Göteborg finns långt framskridna planer på en öppen LNG-terminal. Alla som vill leverera LNG till den svenska marknaden kan boka kapacitet. LNG ska lossas vid kaj och lagras i tankar för att sedan lastas på tankbilar och järnvägsvagnar för vidare distribution ut i landet". Fossilgasen ska säljas dels som fartygsbränsle, dels till svenska gasnätet.

- Vi stödjer en LNG-terminal, både för att det finns EU-direktiv och för att vi ser att det är ett bra steg framåt. LNG är inte ett perfekt bränsle. Det är fossilt och det löser inte klimatutmaningarna. Men det är bättre än att fortsätta köra på olja, säger Edvard Molitor, miljöchef vid Göteborgs hamn. Han hänvisar till att det är Swedegas som hanterar gasen och vet om biogasutveckligen kan påverkas.

Biogas är ett gasformigt biobränsle som utvinns till exempel vid reningsverk och soptippar.

Ett föregångsland

Fossilgasfällan lyfter på Supermiljöbloggen Debatt fram forskning från Cornell University, som visar att de värsta växthusgasutsläppen från fossilgas sker genom läckage av metan vid utvinning och transport och att metan är en 85 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

- Att tillåta utveckling av fossilgas i Sverige är inte förenligt med att göra Sverige till "världens första fossilfria välfärdsland". Det är i stället att gå i riktning mot ett nytt fossilberoende - det vi kallar fossilgasfällan, avslutar Olivia Linander.

Go4LNG är en av fyra nominerade till årets Greenwashpris - "grönmålarpriset", arrangerat av föreningen Jordens Vänner.

- Det är ett tydligt exempel på att problemet med fossila bränslen finns även i Sverige, som brukar framhålla sig som ett föregångsland när det kommer till hållbara miljölösningar, säger Andrea Söderblom-Tay, Jordens Vänners ordförande, till ETC.

  Share