Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 15, 13 april 2017

Toppkonferens om miljön i Arktis

Ryssland, Finland och Norge har för första gången på mycket länge mötts på toppnivå för att diskutera de alltmer alarmerande miljöfrågorna i Arktis.

Efter annekteringen av Krim och isoleringen av Ryssland har samarbetet om Arktis sackat efter. Den internationella arktiska konferensen Arctic Forum med Rysslands president Vladimir Putin som "värd" i Archangelsk har inneburit ett trendbrott.

Finland deltog på konferensen med president Sauli Niinistö. Från Norge kom utrikesminister Børge Brende och från Nordiska rådet dess president Britt Lundberg från Åland.

Utsläpp av sot

Den finske presidenten Niinistö har återgivit vad han tog upp under konferensen på sin hemsida. Särskilt lyfte han fram utsläppen av sot. En av de stora källorna till sotpartiklar är nämligen fackling. Gasfacklingen orsakar en fjärdedel av uppvärmningen av den arktiska regionen. Enligt Niinistö är det en praxis som kan jämföras med att bränna upp pengar.

- Fackling är en metod där överloppsgas förbränns avsiktligt. För vanliga människor är detta i det närmaste obegripligt. År 2015 motsvarade världens gasfackling nästan 40 gånger den mängd gas som används i Finland under ett år.

Konferensen Arctic Forum anordnades i nära samarbete med den ryska statliga sessionen för arktisk utveckling. På sin hemsida har man ingående rapporterat om president Putins tal.

- Ryssland är angeläget att utveckla den arktiska regionen och är medvetet om dess ansvar för stegen in i Arktis.

"Rysslands speciella ansvar"

President Putin påminde om att Ryssland förvaltar nästan en tredjedel av arktiska zonen och är medveten om sitt speciella ansvar för territoriet.

- Vårt mål är att garantera hållbarhet och utveckling för Arktis vilket betyder skapande av en modern infrastruktur, exploatering av naturresurser och industriell utveckling, förbättrande av den nordliga ursprungsbefolkningens levnadsstandard och bevarande av deras kultur och traditioner, sa ryske presidenten.

Vladimir Putin la också till, att de punkterna inte kan ske separat utan att ta hänsyn till att bevara Arktis biodiversitet och ekosystem.

Britt Lundberg, Nordiska rådets president, diskuterade samarbetet med flera internationella politiker, bland andra Olga Epifanova, medlem i ryska dumans vicepresidium och representant för Archangelsk.

Levande dialog

Efter mötet betonade Britt Lundberg, att det viktigaste är att alla de som har tillgångar och intressen i Arktis upprätthåller en levande dialog. Området är rikt på tillgångar och har kapacitet att utvecklas. Därför är det en viktig balansgång att också ta hänsyn till ursprungsbefolkningen och miljön, menar hon.

  Share