Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 14, 7 april 2017

Nolltaxa iskall fråga i Stockholm

Flera europeiska storstäder har på prov infört en hel- eller delvis nolltaxa i kollektivtrafiken. Men i Stockholms stadshus och landsting finns inte ens frågan på dagordningen. Vänsterpartiet är ensamt om att driva frågan.


Normalinkomsttagare tjänar på att betala för kollektivtrafiken via skatten i stället för att köpa SL:s månadskort. (Foto: AleWi)

- Alla ska ha råd att resa, det är en mänsklig rättighet, säger Gunilla Roxby Cromwall, Vänsterpartiets landstingsgruppledare och trafiknämndsledamot.

I Paris har kollektivtrafiken varit gratis under de dagar då den fossila trafikens utsläppsnivåer nått en kritisk punkt. I Helsingfors gjorde nordens största dagstidning Helsingin Sanomat nyligen en enkät som visade att 59 procent av de tillfrågade var positiva till nolltaxa. Och Tallin har haft nolltaxa sedan 2013. Estlands huvudstad kallas i dag för "The Capital of Free Public Transport". Att jämföra med Stockholms slogan "The Capital of Scandinavia".

Den Stockholmsbaserade men rikstäckande organisationen Planka.nu har drivit frågan om nolltaxa i kollektivtrafiken sedan 2001. Den ligger bakom att alltfler europeiska städer - som Frýdek-Místek, Tallin, Oslo - nu valt nolltaxa både ur ett jämlikhets- och klimatperspektiv.

- När vi träffar folk utomlands så tas den här frågan mycket mer seriöst. Det har varit flera europeiska städer på senare tid som på allvar har utvärderat nolltaxa, och frågan diskuteras på högre nivå. Här avfärdas den bara. Det är häpnadsväckande, säger Anna Nygårds från Planka.nu till tidningen ETC Stockholm.

Tidningen har tillsammans med ekonomen Sten Ljunggren gjort en uträkning som indikerar att de med normalinkomster i slutändan tjänar på att betala för kollektivtrafiken via skatten i stället för att köpa SL:s månadskort som i dagsäget ligger på 830 kronor. Landstingsskatten skulle höjas med 1,39 kronor för att täcka upp nolltaxan.

- Vi har ju drivit frågan att införa det här för vissa enskilda grupper, som fria resor för pensionärer under lågtrafik. Många har inte råd att åka på föreningsaktiviterer och annat i dag. Och att barn upp till tolv år ska få fri lokaltrafik. Vi vill utöka den gränsen, men vi har fått nej på allt i landstinget, säger Gunilla Roxby Cromwall.

Miljöpartiet är emot nolltaxa i kollektivtrafiken. Något som förvånar en hel del väljare och upprör somliga partimedlemmar.

- Generellt är nolltaxa dyrt och tenderar att locka resenärer från redan klimatsmarta transporter som cykel och gång, men missar den målgrupp som behöver förändras: de som kör bil i dag, förklarar Malin Karlsson, Miljöpartiets vice gruppledare i landstinget och liksom Roxby Cromwall ledamot i trafiknämnden.

ETC Stockholms och Sten Ljunggrens uträkning ger emellertid vid handen att det är först vid månadsinkomster över 60000 kronor som månadskortet blir "dyrare" att betala via skatten än plånboken. En höginkomsttagare med en månadslön på 75000 kronor skulle "förlora" 196 kronor. Vinnare blir således barn, pensionärer, bidrags- och låginkomsttagare - samt klimatet.

  Share