Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 10, 10 mars 2017

Samtal om Auroras skador på naturen

Valter Mutt, en av de fyra miljöpartister som röstade mot värdlandsavtalet, säger på ABF-mötet "Samtal om fred och säkerhet i Sverige" den 25 februari: "Att rösta emot värdlandsavtalet är det bästa jag gjort".


Sverige ställer upp som värdland för Nato. (Foto: Charlotte Thege)

Samtalet handlar om militärövningen Aurora 17, som planeras äga rum i tre veckor i september i år. Då ska värdlandsavtalet för samverkan med Nato för första gången tillämpas i stor skala. 19000 soldater, däribland 1000 amerikanska marinsoldater, ska inta Göteborgs närliggande skärgård. Valter Mutt, riksdagsledamot från Göteborg, lyfter fram att Natos intresse för Sverige är kopplat till mineralfyndigheter och att energibolagen vill utvinna olja och gas i Arktis. Om isarna smälter blir Sverige ännu mer intressant, menar han.

Panelsamtalets andra deltagare, däribland Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred, vänder sig mot att länsstyrelsen har gett tillstånd att dumpa två ton bly, samt andra tungmetaller, per år i den tättbebyggda skärgården.

Lilian Mikaelsson, styrelsemedlem i Same Ätnam, berättar att Sverige lånar ut ett övningsområde i Sápmi, lika stort som Blekinge. Området uppges vara obefolkat och samerna, som lever där, tvingas anpassa sig.

- Det bryter mot FN:s artikel om att inte göra intrång på urbefolkningens marker, säger hon.

Lisa Lennartsson och Rune Olsson från Aktion Rädda Vättern protesterar mot att Vättern, en dricksvattentäkt som är viktig för många, hotas av granatsprängningar. Om Mälarens vatten blir otjänligt skulle dessutom Mälarregionen bli beroende av Vättern för sitt dricksvatten.

Gäller miljölagarna för försvaret? Det undrar bland annat lärare Pelle Sunvisson, även han kritisk mot att bjuda in Nato och mot militärövningarnas konsekvenser för människor och miljö.

  Share