Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 9, 3 mars 2017

Göteborg återplanterar ålgräs

Göteborgs Hamn är beredd att återplantera de 1,7 hektar ålgräsängar som försvinner när hamnen utökas med en ny terminal. Det är den hittills största återplanteringen av ålgräs i Sverige.


Ålgräset är en av fyra sjögräsarter i Sverige och anses vara ett artrikt och skyddsvärt habitat. (Foto: harum.koh / CC-BY-SA)

Göteborgs Hamn är skandinaviens största, och nu ska den bli ännu större. Den kommer att byggas ut med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Det kommer att påverka beståndet av ålgräs negativt. För att ålgräsängarna inte ska minska återplanteras ålgräset på annat håll i Göteborgs skärgård. Det är villkoret för att få bygga ut, enligt en dom från mark- och miljödomstolen.

Värdefull livsmiljö

Domen välkomnas av Havs- och vattenmyndigheten, som oroas över att ålgräset försvunnit från många olika lokaler på västkusten.

Ålgräs är en värdefull livsmiljö för många fiskar och andra djur som minskar i utbredning på västkusten. Flera EU-direktiv och internationella konventioner har bedömt ålgräs som ett artrikt och därmed skyddsvärt habitat. Det är alltid bättre att skydda än att återskapa ängar, men vid utbyggnaden av hamnen är det inte möjligt.

I Sverige finns det fyra sjögräsarter och ålgräs, Zostera marina L., är den vanligaste och största arten. Ålgräset finns längs Sveriges kust från norska gränsen på västkusten till Stockholms norra skärgård i Östersjön. På västkusten dominerar det, men ålgräsmattorna minskar i yta. I Bohuslän har det minskat med över 60 procent sedan 1980-talet. Det är en förlust på ungefär 12 500 hektar ålgräs.

Även om åtgärder vidtagits för att förbättra den marina miljön går det inte att se någon direkt återhämtning av ålgräsets utbredning. Tvärtom fortsätter de återstående ålgräsängarna att minska, bland annat till följd av den fortsatta exploateringen av grunda kustområden som nu kommer att äga rum i utbyggnaden av Göteborgs Hamn.

Dyrt och osäkert

I dag finns det väl fungerande metoder för ålgräsrestaurering, men det är ändå ett tidskrävande och kostsamt projekt som är förenat med osäkerhet. Den totala kostnaden för att restaurera en hektar ålgräs med rekommenderade metoder bedöms gå på mellan 1,2 och 2,5 miljoner kronor enligt Havs- och vattenmyndigheten. Kostnaden varierar beroende på val av lokal och utvärdering.

Det är företaget Marine Monitoring som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen ansvarar för återplanteringen. För att ålgräset ska få så bra förutsättningar som möjligt att växa kommer projektet att inledas med testplanteringar i fyra olika områden. Under 2017 kommer ett tiotal områden att utvärderas och därefter, 2018, görs testplanteringen. Försöken kommer att utvärderas 2020, och det området som visar sig bäst lämpat väljs ut för återplanteringen. Därför läggs nu stor vikt vid att hitta ett område med gynnsamma förhållanden.

Omplantering bästa sättet

Återplanteringen av allt ålgräs kommer inte att bli en lätt uppgift. Att så frön har inte fungerat så bra, utan det som är bäst är att gräva upp ålgräs med rötterna från en frisk äng och helt enkelt plantera om det. Den metoden som enligt forskning visat sig ge bäst resultat är att skotten planteras ett åt gången. Det tar tid men är således pålitligast.

- Ålgräsängar har viktiga funktioner som en del av ekosystemet och de är barnkammare för flera fiskarter. När vi anlägger den nya terminalen kommer ålgräsängarna där att försvinna berättar Edvard Molitor som är miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Därför utlovar företaget också att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken där den nya hamnen, som är en ny terminal för roro- och containertrafik, ska byggas.

- Vi kompenserar alltid för de intrång vi gör. Hamnen måste växa för att vi ska behålla vår konkurrenskraft och kunna bemöta en framtida tillväxt, men det måste ske på ett hållbart sätt, menar Edvard Molitor.

  Share