Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 5, 3 februari 2017

Sista gratislunchen

Det var många som hade samlats på ABF-huset i Stockholm för ett seminarium med det lockande namnet: Sista gratislunchen? Lokalen var överfull och förväntningarna var höga.


Olav Fumarola Unsgaard och Therese Uddenfeldt diskuterade samhällets totala beroende av olja.

Seminariet började med att moderatorn Olav Fumarola Unsgaard presenterade kvällens medverkande: författaren Therese Uddenfeldt, Jens Holm (V) och Åsa Romson (MP). Därefter gick han över till ett samtal med Therese Uddenfeldt om hennes bok Gratislunchen: Eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut. Hon berättade om hur beroende av oljan vårt samhälle är och hur sårbart det blir om oljeförsörjningen av någon anledning brister. Som exempel tog hon upp en strejk bland raffinaderiarbetare under Tony Blairs tid som premiärminister i Storbritannien. Folk hamstrade mat i butikerna och industrierna var tvungna att dra ner på produktionstakten då transporterna inte fungerade på grund av bensinbrist. Till slut var Blair inne på att sätta in militären.

En ögonöppnare

Therese Uddenfeldt fick själv klimatpanik när hon var föräldraledig, undertryckte det ett tag när hon återvände till arbetet, men började sedan läsa allt hon kunde hitta om klimatfrågan, världens energiproduktion, fossilbränslen etcetera för att försöka förstå hur allt hänger ihop. I början var hon frustrerad över bristen på svar, men boken Dark Mountain var en ögonöppnare, som hjälpte henne vidare. Det tog henne fem år att skriva sin bok.

"Jag fick i stort sett börja från noll och ställa mängder av dumma frågor".

Olav Fumarola Unsgaard och Therese Uddenfeldt diskuterade samhällets totala beroende av oljan, där allt från jordbruksproduktion till produktionen av konsumtionsvaror (som för Sveriges del till 90 procent produceras i utlandet) är beroende av olja i stort sett i varje led, med insatsvaror, energianvändning och transporter. Hon ser Peak Oil som ett stort problem eftersom oljan, enligt henne, krävs för en hållbar omställning av samhället. Hon tror inte att dagens komplexa samhälle kommer att överleva: "Det går inte att upprätthålla dagens civilisation utan oljan".

Teknikoptimisterna

Olav Fumarola Unsgaard frågade om inte teknikoptimisterna sitter på lösningen med ny teknik.

"Nej, jag tror inte det," svarade hon. "Man måste byta livsstil, det räcker inte att köpa Tesla och byta bränsle."

Obegränsad tillgång till förnybar energi ser hon heller inte som positivt, utan snarare tvärtom, då det skulle orsaka stora problem med överutnyttjande av Jordens naturresurser. Teslan har som jämförelse ett batteri som väger ett halvt ton, medan en bensintank inte väger en tiondel av det, med mycket mindre materialåtgång. Therese Uddenfeldt tror på att "backa och inte göra så mycket", vilket känns igen inom "Slow"-rörelsen. "Folk Facebook-fastar i åtta veckor för att sedan berätta om hur mycket de uppskattar att använda FB igen."

Man är fast i ett ekorrhjul.

Peak Oil i Paris

Olav Fumarola Unsgaard vände sig till Åsa Romson och frågade om de hade diskuterat Peak Oil under COP21 i Paris.

"Nej, det gjorde vi inte, men jag upplever att Peak Oil och klimatförändringarna ställer liknande krav på omställning."

Enligt henne har folk olika ingångar, där teknikoptimisterna kan se problem och begränsningar som möjligheter, medan andra ser en total omställning av samhället som nödvändig och inte alltid så positiv för individen. Jens Holm tycker att mängden växthusgaser i ppm (parts per million) i atmosfären är viktigare att diskutera än Peak Oil.

"Det går ju även att göra fossilbränslen av kol, som finns mer eller mindre obegränsat."

Han tycker att politikerna ska ta beslut som stoppar användningen av fossila bränslen ganska snabbt. Om folk byter till förnybar energi så är det mycket bättre än att fortsätta använda fossilbränslen. Han håller inte riktigt med Therese Uddenfeldt om Peak Oils betydelse.

"Vi är överens om att vi måste ställa om och hantera alla begränsade naturresurser på ett hållbart sätt. Däremot tror jag inte på Peak Oil som viktigast, utan fokus måste ligga på att snabbt få ner mängden utsläpp i atmosfären."

Hon anser å sin sida att ppm är "en för smal tårtbit". Risken finns att man missar helheten, att fosfor används i jordbruket etcetera, vilket också påverkas av Peak Oil.

"Vi behöver bli smartare"

Åsa Romson inflikar: "Vi behöver bli smartare på att använda de resurser som finns. Gällande klimatpaniken så behöver en del få panik för att börja agera, medan andra slutar agera om de får panik."

Hon tror inte att framtidens samhälle är mindre komplext, men annorlunda.

"Vi måste lära oss hur biologin fungerar och hur den kommer påverka framtiden."

Olav Fumarola Unsgaard säger sig få en mörk bild av framtiden när han läser Thereses bok, även om han uppskattar den mycket. Behöver politiker vara optimister? Det tror Åsa Romson. "Vi måste tro på att det går att göra något."

Jens Holm lägger till att "det inte enbart kan handla om vad vi måste försaka, utan även om vad vi kan göra tillsammans".

"Det finns en förståelse inom politiken i dag för att köttkonsumtionen måste minska och att flygskatt är bra. När vi tog upp det för några år sedan ansågs vi vara galna."

Therese Uddenfeldt säger: "Vi lever i en shoppingkultur, vilket de flesta accepterar. Tidigare accepterade folk att leva i ett slavsamhälle, vilket ersattes av oljesamhället, med dess billiga energi." Hon läste förindustriell litteratur i sina litteraturstudier och hittade ett mindre komplext samhälle. Jens Holm säger sig ha sett detsamma när han blev aktiv inom politiken.

"Mycket handlar i dag om ekonomi och teknik, konsumtion och tv. Men det behöver inte vara så, utan man kan leva ett annat liv, umgås med folk och exempelvis gå på intressanta ABF-seminarier."

Trump försämrar mycket

Publiken ställde frågor om kraven vid nybyggnation, om Trump kunde bli en miljöhjälte och varför klimatfrågan ignorerades av nästan alla partier inför valet. Jens Holm svarade att det är ganska hårda byggkrav i dag, att infrastrukturen med laddstolpar byggs ut, så det ser positivt ut. Han hoppades även att klimatfrågan skulle lyftas fram mer inför valet 2018. Åsa Romson trodde inte på Trump som miljöhjälte.

"Han kommer att försämra mycket. Däremot är han så extrem att miljörörelsen kanske kan enas mot honom."

Therese Uddenfeldt inflikar att Trumps protektionism kan påverka positivt eftersom den globala handeln är en bov i sammanhanget och att närproducerat är positivt. Därmed inte sagt att det är troligt att Trump blir en miljöhjälte, med tanke på hans uttalanden om olja, kol.

  Share