Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 5, 3 februari 2017

Hushåll oberedda på klimatkonsekvenser

MSB rekommenderar att alla hushåll klarar sig i 72 timmar utan el, värme eller vatten. Men en färsk studie från If visar att mer än vart tredje hushåll misslyckas.

Försäkringsbolaget If har frågat 3500 svenskar hur länge de skulle klara sig i hemmet under vintern vid längre strömavbrott eller isolering på grund av storm, översvämning eller snöoväder, förutsatt att vattentillförseln fungerar. Studien visar att mer än vart tredje hushåll inte klarar MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) rekommenderade gräns på 72 timmar. Knappt var femte svensk (19 procent) tror att de klarar sig i 24 timmar eller mindre. Drygt var tredje (36 procent) tror sig klara upp till två dygn.

Klimatrelaterade händelser

Caroline Uliana, informationschef på If, understryker vikten av att vara förberedd.

- Vi är vana vid att det mesta fungerar, men stormar, snökaos och liknande allt vanligare klimatrelaterade händelser kan påverka samhället i flera dygn. Om elen slås ut tar till exempel mobilbatteriet slut väldigt snabbt. Då kan det vara bra att ha en vevladdare till mobilen.

Tio procent uppger att de skulle klara sig i två till tre veckor isolerade och utan el, nio procent i en månad eller längre.

- Tro inte att det aldrig kan hända något som gör att du måste klara dig själv en tid. Ha ljus och tändstickor hemma, skaffa ett hemmaapotek, mat med lång hållbarhet och gärna några flaskor vatten, säger hon.

Enligt undersökningen svarar nära nio av tio personer att de har användbara saker, som stearin-ljus och konserver, i hemmet.

Informationskampanj i maj

MSB bär tillsammans med kommuner ansvar för att informera invånarna om vad de kan göra vid allvarliga samhällsstörningar. Christina Andersson, ansvarig för krisberedskap och riskkommunikation på MSB, säger att ämnet är angeläget och MSB har noterat att frågorna ökar.

- Vi lever i en orolig tid, och konsekvenser av klimatförändringar är en del av det. I Sverige har vi hittills varit förskonade men genom till exempel extremväder och översvämningar så kommer detta närmare.

För att förstärka sin informationsspridning ska MSB i maj i år satsa på en nationell kampanj, Krisberedskapsveckan, då primärt kommunerna ska informera invånare om vad de kan göra och bidra med vid all-varliga samhällsstörningar.

- Ett modernt samhälle, som är så teknikberoende, är sårbart. Därför är det också viktig att vi får människor att tänka på hur de skulle klara vardagen vid en samhällelig kris, säger hon.

  Share