Pub 25 augusti 2006

Det händer i tysthet - EU:s makt över våra naturresurser

I
ingen gemensam skogspolitik i EU lovar Finland, som nu är ordförandeland (ATL 7/7). Fan tro't. Snarare en politisk beställning inför Sveriges val i september.

Vad innebär "gemensam" skogspolitik i EU. Kort sagt att vårt nationella bestämmande över skogen delas upp på samtliga EU-stater. Den makt varje EU-land tilldelas, bestäms av hur många innevånare det har.
    Vi är bara 9 miljoner av EU:s totalt 450 miljoner. Vi får därför behålla endast 2(två) procent av vårt nuvarande inflytande över Sveriges skogspolitik.
    Kom då ihåg att Sverige är EU:s skogrikaste land! Tyskland, Frankrike, Spanien osv får alla 5-8 gånger mer makt över Sveriges skogar än vad vi själva har. Till och med länder som helt saknar egen skog till exempel Holland får mer makt än vi själva över svensk skogspolitik. Det är länder som ser skogen som rekreationsobjekt och inte som ekonomisk näringsgren.
    Det är innebörden av "gemensam" EU-politik. År 2003 skrev regeringen att Sverige tvingas säga ja till "gemensam" skogspolitik när övriga EU-stater kräver det (Skr 2003/04:39). I maj 2004 meddelar vårt näringsdepartement att Finlands regering stöder EU-förslaget. Österrike har tidigare sagt samma sak. Därmed står Sverige ensamt och måste således acceptera "gemensam" skogspolitik.
    Skogen är inte den enda naturresurs som vi förlorar makten över. 4/5 av EU:s urantillgångar ligger i Sverige. Oerhört värdefulla för EU:s kärnkraftsindustri. Vi har skrivit på ett avtal (Europeiska Atomenergi Gemenskapen)som ger EU inte bara äganderätten till uran (art86) utan också dispositionsrätten till råmaterial och malmer som innehåller uran - vilka gör inte det! (art 197)
    Våra naturtillgångar i form av rent vatten, floder, gruvor utgör resurser i EU:s "gemensamma" energiförsörjningsplan. Makten över våra naturresurser kommer att fördelas över hela EU enligt exakt samma måttstock som skogen och uranet och naturligtvis jordbruket.

Vi sitter där med våra två procent! Var finns debatten - och LRF? I dagens miljö- och jordbruksutskott ägnas mest ansträngningar åt att undanhålla medborgarna att de beslut som fattas i nio fall av tio är påtvingade av Bryssel. Samma mörkläggning innebär Finlands förnekande av att "gemensam" skogspolitik inte längre är aktuell.
    Vänta tills Tyskland övertar ordförandeskapet nästa år! Vi avhänder våra barn och barnbarn deras suveräna rätt till Sveriges naturtillgångar. Att låta det hända i all tysthet, bakom ryggen på medborgarna, är en oförlåtlig nationell svindel i denna valrörelse.

Riksdagen den 10 augusti 2006
Björn von der Esch (kd)