30 januari 2006

Regnskogen - på väg att utplånas

Att regnskogen lever under ständiga hot från oss människor är ingen nyhet, men ämnet är mer aktuellt än någonsin. Larmrapporter om allt fler utrotningshotade arter och klimatförändringar varvas med oroväckande spekulationer om att regnskogen kan vara så gott som raderad från jordens yta inom 50 år.

Tidigare bredde den praktfulla regnskogen ut sig som ett bälte kring ekvatorn. Idag är den koncentrerad till endast tre små områden i Sydamerika, Afrika och Asien.

Tropikskogen täcker idag cirka 6 procent av jordens yta, det är en halvering av de 14 procent som skogen utgjorde för 80 år sedan.

- De senaste dystra siffrorna visar att 13 miljoner hektar tropikskog försvinner varje år, säger Louise Carlsson på WWF.

Som jämförelse skulle detta innebära att hela Sveriges skogs-areal på 24 miljoner hektar skulle försvinna på knappt två år. Skövlingen innebär inte bara förödande konsekvenser för de djur, växter och människor som lever i och kring skogarna, utan alla människor världen över påverkas och deltar i den utveckling som idag sker i regnskogen.

Man räknar med att över 50 procent av jordens alla djur och växtarter lever i regnskogen. De organisationer, däribland WWF, som aktivt arbetar med att försöka förändra utsikten för vår regnskog, slår gång på gång larm om utrotningshotade djur och växter, trots detta fortskrider den hänsynslösa skövlingen.

Orangutangerna hotade
I den västafrikanska regnskogen levde förut mer än en miljon schimpanser, idag är stammen reducerad med hela 80 procent. Och på Borneo har antalet orangutanger halverats på kort tid, och mycket tyder på att de vilda orangutangerna kan komma att vara utdöda om tio år.

Den tropiska skogen är också en viktig del inom läkemedelsbranschen. Louise Carlsson berättar att många mediciner bygger på ämnen hämtade från just regnskogen. Regnskogen anses vara världens största apotek och bland den breda artrikedomen finns betydligt mer att hämta.

Men i takt med skövlingen minskar också möjligheterna för att finna framtida botemedel mot olika sjukdomar som kan komma att drabba oss. Louise betonar också vikten av att bevara regnskogens ursprungsbefolkningar. När de tvingas anpassa sig till ett liv utanför skogarna går otroliga kulturarv och naturkunskaper förlorade.

Klimatförändringar

Förändringarna i klimat är ett annat tecken på skövlingens bittra eftersmak. Den tropiska skogen som även går under benämningen "Jordens lungor" bidrar med livsviktig syreproduktion och koldioxidförbrukning.

Det sunda förnuftet säger: Ju mer skog som avverkas desto mindre syre och desto mer koldioxid. Kontentan av detta borde bli en ökad växthuseffekt med klimatförändringar som följd. Vissa forskare är beredda att hålla med, andra inte.

Klart står dock att naturen är i uppror. Väderförhållandena har utvecklats till mer extrema och instabila, där häftiga skyfall, vindar och torka får katastrofala konsekvenser så väl lokalt som globalt.

Enorma jordbruk
Tyvärr har regnskogens marker kommit att bli väldigt eftertraktade som odlingsytor. Skogen avverkas för att skapa utrymme för olika typer av jordbruk. Jordbruk som förser, bland annat oss här i Sverige, med diverse djurfoder och livsmedel så som kött, palmolja och soja.

En ökning av sojaimporten till Sverige är att vänta till nästa år då köttbranschens bestämmelser om att inte tillåta användning av genmodifierad soja i svenskt djurfoder slopas. Förutom rubbningarna i ekosystemet som genmodifierade produkter utgör, innebär detta även att det svenska kontroversiella köttet kan spåras till massförstörelsen av regnskogen.

Viktigt att poängtera är dock att de ekologiska jordbruken inte berörs av beslutet då deras förbud sedan tidigare, mot användning av genmodifierat djurfoder, kvarstår.

Enorma oljepalmsplantager har växt fram under senare år och palmoljan är numera en vanlig ingrediens i produkter vi använder oss av så gott som dagligen, till exempel i tvål, smink, tvättmedel, margarin, glass, choklad, kakor och chips med mera.

Ett vanligt förekommande exempel på de rika ländernas intrång i regnskogen är de stora matkedjor som köper upp regnskogsmark för att anlägga stora industriella jordbruk. Köttet exporteras sedan, allt för att kedjorna ska kunna erbjuda så låga priser som möjligt på sina varor och stå konkurrenskraftiga inom sin genre.

Illegal avverkning
Avverkning utanför myndigheternas vetskap, så kallad illegal avverkning, är ett växande problem. Enligt Louise Carlsson är den illegala avverkningen så hög som 80 procent i vissa länder.

- Man måste betänka att regnskogen växer i länder som ofta är mycket fattiga. Människorna där måste försörja sig på det skogen erbjuder och eftersom det finns en stor efterfrågan från övriga länder på tropiskt timmer och produkter som kan odlas på skövlad mark, är det åtminstone kortsiktigt ekonomiskt lönsamt att skövla skogen.

WWF har många projekt ute i världen som bland annat handlar om att utbilda och öka kapaciteten för ett hållbart skogsbruk hos de människor som berörs av den illegala handeln.

Globalt problem
Trots att regnskogen är ett globalt miljöproblem är det många som uttrycker sin förvåning över att inte media uppmärksammar problematiken i och kring regnskogen. Spekulationerna i frågan "varför" är många.

Sanningen är den att frågor som direkt berör människor runt omkring oss är mer intressanta för media och dess lyssnare och läsare. En annan orsak är bristande kunskaper och förståelse då många tycks tro att avståndet till problematiken i regnskogen är tusentals mil härifrån, när den i själva verket redan har knackat på vår dörr för längesedan.

- Människor måste förstå kopplingen, att det vi gör här hemma faktiskt påverkar regnskogen. Vi måste se över våra ekologiska fotavtryck helt enkelt, avslutar Louise Carlsson på WWF.

Elin Petterson