Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Arkiv - Prenumerera - Annonsera - Insänt

Om tidningen

Miljömagasinet 1981 - 2018

 • Miljömagasinet är Europas enda oberoende gröna nyhetstidning.
 • Miljömagasinet tillhör kategorin dagstidningar med endagarsutgivning, med omkring 2 300 prenumeranter, och trycks i tabloidformat.
 • Miljömagasinet startades efter folkomröstningen om kärnkraft av alternativrörelsen. Tidningen hette då "Alternativet i Svensk Politik", fanns på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm och gjordes av idéella krafter.
 • Det första numret kom ut den 10 juni år 1981, och trycktes på Kapsylen, Tjärhovsgatan. Den grupp som startade tidningen bildade i september samma år Miljöpartiet.
 • Fram till den 1 augusti 2000 har Miljöpartiet varit majoritetsägare, men numera ägs tidningen av ett stort antal privata ägare och ideella föreningar. Tidningen är nu partipolitiskt obunden.
 • Arbetet som görs för drift och utgivning av tidningen är till stor del ideellt.


Tidningens vision

Nyheter är ingen bristvara, men hittar du nyheterna som du vill läsa?

Vi utvecklar en unik tidning – Miljömagasinet Alternativet. Fokus är miljö och sociala frågor ur både svenskt och internationellt perspektiv.

Vi vänder inte bort blicken utan beskriver en oroande utveckling över hela världen. Miljön skövlas och förgiftas och klyftorna mellan rika och fattiga växer. Men vi skriver också om människor som vill förändra världen och de skriver också för oss. Vi skildrar att det går och hur det skulle kunna gå till.

Vi tar våra läsare med på andra vägar – till ekologisk teknik, förnyelsebara energikällor, annorlunda livsstilar, vegetarisk mat, alternativmedicinska kurer och nya ekonomiska system.

Vi har nyheterna om miljö, hälsa och mänskliga rättigheter - men också analyserna.

Vi är oberoende. Vi formas och styrs inte av vad en organisation vill se i tryck. Bakom tidningen finns inte heller en person vars röst ska höras högst. Vi är istället en plattform för många röster – en arena för det öppna samtalet. Du är välkommen att delta.Värna det fria ordet – prenumerera!Redaktionen

  Chefredaktör och VD
 • Stefan B Nilsson
  Ansvarig utgivare
 • Lars Kollberg
  Redaktionschef
 • Gustaf Jillker
  Politisk chefredaktör
 • Peter Eller, st f ansvarig utgivare
  Hemsidesansvarig
 • Jonatan Lundbäck
  Redaktion
  (redaktionen@miljomagasinet.se)
 • Liza Ahnland
 • Thomas Daligk
 • Jonatan Lundbäck
 • Jacqueline Nylin
 • Rikard Rehnbergh
 • BirGitta Tornérhielm
 • Charlotte Wikholm


Övrig information

  Plusgiro:
 • 24 27-3
  Utgivare
 • Miljömagasinet Alternativet AB
  Organisationsnr 556 455-7774
  Tryckeri
 • V-TAB Västerås
  Miljöcertifierat enligt ISO 14001
  certifieringsnummer 1410718
  TS-upplaga
  ISSN 1400-0164
  Viktiga dagar
 • Måndag: manusstopp
 • Onsdag: pressläggning
 • Torsdag: tryckning
 • Fredag: distribution
Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se