Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Arkiv - Om tidningen - Annonsera - Insänt

Prenumerera eller beställ gratis provex

Priser

 • Prova på: 10 nummer för 70 kr (rabatterat pris)
 • Introduktionserbjudande halvår (25 nummer): 190 kr (rabatterat pris)
 • Två år (100 nummer): 850 kr
 • Ett år (50 nummer): 485 kr
 • Halvår (25 nummer): 295 kr
 • Om du inte har bestämt dig än kan du få ett gratis provexemplar hemskickat.

Du kan beställa tidningen på följande sätt:

 • Sätt in lämpligt belopp på plusgiro: 24 27-3 och ange "prenumeration" och din adress
 • Ring 08-640 82 80
 • Skicka e-post till prenumeration@miljomagasinet.se
 • Skicka ett brev eller kort till Miljömagasinet, Box 11 203, 100 61 Stockholm

Lösnummer finns på följande platser:

 • Lotus Eco, Hantverkaregatan 11 i Karlskrona
 • Wilda Ekologiskt, Smedjegatan 4 i Laholm
 • Världsbutiken REKO, Fredriksvallsgatan 4 i HalmstadMiljömagasinet behöver ditt stöd

Miljömagasinet Alternativet har funnits sedan 1981 och fyller alltså 35 år i år. Den är den enda oberoende gröna nyhetstidningen av dagspresskaraktär i Sverige.

Den nuvarande tidningsstyrelsen, som tog över ansvaret år 2001, lyckades rädda tidningen bland annat genom att göra en 50-procentig nedskärning av kostnaderna.

Men presstödet har varit oförändrat i sex år medan kostnaderna ständigt stigit. Inte heller nästa år höjs det. Ekonomin blir ännu mer pressad. Vi måste öka intäkterna. Det kan fler prenumeranter ge. Vilket i sin tur kan göra oss intressantare för annonsörer.

Därför ber vi om hjälp att höja upplagan. Det ger också en halv miljon extra i presstöd året därpå om vi kommer över en prenumererad genomsnittsupplaga på 3000 exemplar i år. Kommer vi över 4000 ger det ännu mer.

För att klara det behövs det stöd från er, kära läsare. Att ni berättar om tidningen för era vänner och att ni ger oss tips på dem som vi kan skicka provexemplar till. Vi är tacksamma för gåvor för att användas för marknadsföring, eftersom vi har för små marginaler för det.

Presstödsreglerna tillåter upp till 4 gåvoprenumerationer per person som man har rätt att ge bort utöver sin egen.

Ett halvårs provprenumeration kostar 190 kronor och kan sättas in på Miljömagasinets plusgiro 2427-3. Man kan också mejla prenumeration@miljomagasinet.se eller ringa 08-640 82 80.

Miljömagasinet arbetar för en ekologiskt och socialt rättvis värld. Vi hoppas förbli en stark röst inom alternativrörelsen.

Ni kan hjälpa oss.
Miljömagasinet Alternativet
Styrelsen

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se