Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Arkiv - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Länkar

Tillbaka till debatt

Ursprungligen publicerad på Debatt i Miljömagasinet 4, 27 januari 2017

Det finns ingen "grön" kärnkraft

Med ojämna mellanrum förespeglas "grön" kärnkraft. Folkomröstningen om kärnkraften föregicks av ett intensivt kunskapsuppbyggande. Det var närmast ett sabotage (signerat Hans Blix och Ingvar Karlsson) att införa två nej-alternativ. Sedan dess har kärnkraften gjort bort sig så grundligt att till och med de värsta farorna som förutsågs på den tiden har överträffats med råge.

Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, trots att haverierna bidrar till BNP. Blockeringen i frågan har i Sverige lett till att vi i det närmaste är efterblivna när det gäller att utveckla alternativen. Och det som utvecklats har i huvudsak skett genom enskildas initiativ/investeringar - till exempel utvecklingen av bergvärmesystem och nu utvecklingen av solcellssystem.

Att energimonopolen är bromsklossar kan man kanske förstå, dock knappast acceptera, men att LO tror att de blir arbetslösa om kärnkraften ersätts, är det mest märkliga. Utvecklingen av alternativen ger mängder med arbetstillfällen och kunde ha blivit en stor exportindustri. Decentraliserade och mindre skadliga system är dessutom betydligt säkrare även för stora pappersbruk.

Frågan om kärnkraftsavfallets förvaring prövas just nu av mark- och miljödomstolen. När kärnkraftspropagandan yrade som värst påstods att "allt avfall från svensk kärnkraft rymdes i en normalstor svensk villa" (citat av professor i kärnfysik Tor Ragnar Gierholm). Hittills har bara ritningen till denna villa kostat cirka 30 miljarder och kostnaden för förvaringen uppskattas, antagligen lågt, till cirka 140 miljarder.

De återstående 110 miljarderna ska naturligtvis betalas av kärnelanvändarna. Det gör att politikerna drar sig för att påskynda avvecklingen eller höja avgiften tillräckligt för att den ska kunna genomföras innan en ny katastrof inträffar. Bara som påminnelse - Forsmark var 20 minuter från härdsmälta för några år sedan.

Kärnkraften måste med andra ord drivas vidare för att få in pengarna till avfallsförvaringen - ett race med högst osäker utgång - med ålderstigna reaktorer som nödtorftigt uppgraderas för att tillgodose dyrköpta nya insikter om säkerhetsproblemen - därför att vi fortfarande inte vet vad det verkligen kommer att kosta - och ett bedrägeri så länge som förvaringsmetoden fortfarande är oprövad och ritningarna inte är godkända.

Dessa mörkerkrafter värnar inte om den breda massan och sannerligen inte om den så kallade vanliga löntagaren, pensionärer och bidragstagaren. Om det var någon som trodde det. De slår vakt om den förmögenhet som ett fåtal förökat med rekordfart senaste 10-15 åren. Och kommer säkert att hämta referenser från det så kallade demokratiska föredömet på andra sidan Atlanten. Tag vara på de glädjeämnen du hittar i nuet och vardagen.

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
debatt@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se