Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Arkiv - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Insänt
Byt stil på sidan: Grön (standard) - Röd (klassisk) - Svart/vit (lättläst)
(Du behöver ha javaskript och cookies aktiverat för att byta sidutseende - läs mer om cookies)

Några av nyheterna i nummer 22, 1 juni 2018

Framsida

Gröna Seniorer behövs
Människor över 65 års ålder utgör 27 procent av väljarkåren, men endast 2,6 procent av riksdagen. Därmed går vi miste om en hel del erfarenhet av den gröna kampen, skriver Per Gahrton på Opinion.

Italiensk kris inget nytt
Först inför hotet att ställas inför EU-kommissionen lyckades Femstjärnerörelsen och Lega, de två partier som fick flest röster i italienska parlamentsvalet i april, presentera en premiär- och finansminister, skriver Rikard Rehnbergh.

Gröna satsningar i Afrika
I Afrika görs allt fler satsningar på ny teknik för att bemöta klimatförändringarnas effekter och minska utsläppen av växthusgaser. Experter menar att den största utmaningen nu ligger i att göra projekten större.

Svårt enas om energipolitik
Senast den 29 maj skulle samtalen om EU:s energipolitik ha varit avslutade, men sannolikt kommer nya möten att behöva hållas i sommar.

Hotad mangroveskog
Giftiga föroreningar från sjöfart, industrier och sjunkna skepp hotar tusentals arter i floddeltat Sundarbans i Bangladesh. Området är världsarvsklassat och hem för världens största mangroveskog och de utrotningshotade bengaliska tigrarna.

Egoismens språk(miss)bruk
Egoismen har förvanskat innebörden i grundläggande begrepp så till den grad att livet på jorden är hotat, anser Hans Brattberg.

Tidig fotografi i Malmö
Moderna museet Malmö visar i utställningen Skrivet i ljus fotografier från 1800-talets andra hälft. Ett samtida inslag är den danske konstnären Joachim Koesters verk Message from Andrée. Samtidigt presenteras även Akram Zaataris filminstallation Letter to a Refusing Pilot.

Livsstilspionjärer
Bloomsburygruppen var en löst sammansatt skara brittiska konstnärer, författare och filosofer under början av 1900-talet. Nu visas de på konsthallen Artipelag utanför Stockholm.Nedan kan du läsa utvalda artiklar från Miljömagasinet.

Det är långt ifrån allt som trycks i tidningen som publiceras här. För att läsa alla Miljömagasinets artiklar rykande färska - prenumerera!

Senast uppdaterad: 2018 05 30Veckans ledare: Ingvar von Malmborg

Varför är klimatet Miljöpartiets enda fråga?

"Iför valet i höst har Miljö- partiets ledning bestämt att valkampanjerna i första hand ska handla om klimatet. Argu- mentet är att många svenskar känner en stark oro inför vad som händer, men de upplever att de har små möjligheter att på- verka utvecklingen. Miljöpartiet går då in som en av få politiska krafter som tar detta på fullt all- var - och får på så sätt både sym- patier och röster."
Läs ledaren

Bin viktiga för livsmedelsförsörjning

Under Pollineringsveckan, som sammanföll med biologiska mångfaldens dag, lyftes lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald och vilka förluster det innebär om vi inte gynnar pollinatörerna.
Läs artikeln

Det kalla kriget är tillbaka

"Kalla kriget är tillbaka, men utan möjligheter till dialog, kontakt och kontroll för att säkerställa eller förhindra konsekvenserna. Det sade EU:s president Jean-Claude Juncker och FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres, när de höll en gemensam presskonferens den 16 maj under Guterres besök vid EU-kommissionen i Bryssel", skriver Armi Janhunen.
Läs krönikan

Krig eller miljö?

"Hotbilder gentemot Ryssland lanseras ständigt och de brukar successivt byggas upp och förstärkas. Så har skett inför det årligen återkommande evenemanget Folk och Försvar. Tyvärr läggs mest fokus på hur Sverige ska försvara sig men inte på strategier för att undvika krig. Försvarsindustrin blir då i förlängningen den enda möjliga vinnaren", skriver Björn Idar.
Läs krönikan

Du kan läsa mer i Miljömagasinets arkiv.Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se