17 jan 2003

Sopor förvandlas till råvaror

På sista tiden har det byggts många nya och dyra anläggningar för sopför bränning. Men nu finns ett alternativ till dyra anläggningar, Alf Johansson har utvecklat en ny sopdestruktionsanläggning som han kallar Thermo-Rec.


Dagens sopanläggningar kan snart bli omoderna. Alf Johansson från Lilla Edet, en uppfinnarjocke med bara grundskola som grund, utvecklade sin sopanläggning Therm o-Rec när han inte krossade berg och sprängde tunnlar i Norge.
Ett trettiotal sopförbränningsanläggningar skall ha byggts till 2005 för 5-10 miljarder kronor. De ska bränna sex miljoner ton sopor, när det också blir förbjudet att lägga organiskt avfall på tipp.

Farliga rökgaser
Förbränningsanläggningarna alstrar en massa farliga rökgaser, som kräver dyra reningsanläggningar. Enligt en belgisk undersökning bildas det 50 gånger mer dioxin än tidigare antaget. Av det som bränns blir 30 procent kvar som aska, fortfarande ett allvarligt miljöproblem som det inte finns något bättre sätt att ta hand om än att lägga på tipp och täcka över.
Det Alf Johanssons anläggning gör är att när temperaturen höjs i vakuum utan syretillträde börjar de kemiska ämnena brytas sönder i sina beståndsdelar, och man får då ut kol, gas och olja. Han har hållit på i tio år och förbättrat sin anläggning och tog ut ett världspatent för ett år sen.

Dubbelt så effektiv
För att driva själva anläggningen krävs endast tolv procent av energin i soporna. Ändå ger anläggningen dubbla energiutbytet mot en vanlig sopförbränningsanläggning. Gasen som bildas kan brännas och resten blir till råvaror för världsmarknaden.
Vid 220 grader faller förstklassig olja ut, vid 600 grader får man kol och gaser: vätgas samt etan och metan där kolet kan tvättas ur och ge vätgas kvar. Vätgasen kan användas för att driva en bränslecell och ge både värme och elektricitet. Av ett ton sopor blir det 400 kilo kol, 330 kilo olja och 270 kilo gas, och från ett ton däck blir det 460 kilo kol, 400 kilo olja och 130 kilo gas.

EU-bidrag kan sökas
Om metangasen, CH4, körs genom en ljusbågsugn som arbetar i 1 900 grader, faller molekylen isär i väte, som kan driva bränsleceller, och i kol. Kolet blir ett så rent kolpulver att det kan säljas för ett högt pris.
En kommersiell sådan anläggning har körts på naturgas sedan 1999. Kolet används till sådant som aktivt kol för olika reningsprocesser och filter, kopiatorer och färg. Det är en stor beståndsdel i däck och behövs vid ståltillverkning. Om en sådan process tilläggs till sopdestruktionsanläggningen stiger bränsleeffektiviteten drastiskt.
Genom att ge vätgas från sopor uppfyller Alf Johanssons Thermo-Rec kravet för EU-bidrag. EU kan betala hälften eller 400 miljoner kronor för en anläggning som kan behandla nio ton i timmen. Till anläggningen kan man koppla en tankstation för bränslecellsbilar. Hon- da och Toyota säljs redan på världsmarknaden.

Inga utsläpp i Thermo-Rec
Vätgaspionjären Olof Tegström har varit hans rådgivare och rått honom att på grund av sina egna erfarenheter gå förbi svenska myndigheter och i stället gå direkt på EU för att inte bli stoppad eftersom han anser att det svenska vetot mot alternativ energi fortfarande gäller.
Istället för en soppanna, som trots all reningsutrustning i bland ger nedfall och lukt till omgivningen, kan man bygga en sådan här anläggning. Den ger varken utsläpp eller aska att ta hand om. Inte undra på att Alf Johansson fått offertförfrågan från flera länder.

Hans Sternlycke