Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Länkar - Insänt

Tillbaka till arkivet

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 27, 6 juli 2018

Försäkringskassan är på fel väg

Det blåser snåla vindar i "Folkhemmet"- en metafor för ett samhälle som var politiskt organiserat för att ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet. I Sverige har begreppet Folkhemmet kommit att associeras med Socialdemokraterna och grunden för välfärdssamhället som var solidaritet och allas lika värde.

Vi svenskar har länge haft en tro på myndigheter och rättssamhället. Men en förändring av hur myndigheterna sköter sina uppdrag har inträffat under senare år. Tidigare var det Arbetsförmedlingen som sågs som landets mest misslyckade myndighet, eftersom de inte förmedlade några arbeten, utan bara var en kontrollstation av arbetslösa med FAS3.

Nu är det Försäkringskassan som står för övergreppen mot enskilda människor som drabbats av sjukdom och arbetsskador genom att de inte följer lagen och praxis från Högsta Domstolen. I dag avslås ansökningar om ersättning för sjukdomar och arbetsskador i parti och minut i strid mot gällande lagstiftning. Försäkringskassan har på detta sätt övertagit rollen som Sveriges mest misslyckade myndighet, men också en myndighet som hittat på egna regler för att skapa ett överskott i statskassan. Detta maktmissbruk borde vara otänkbart i ett demokratiskt samhälle!

Till sin hjälp har Försäkringskassan anställt 33 Försäkringsläkare, som friskförklarar sjuka och arbetsskadade utan att undersöka dem och därmed underkänner behandlande läkares sjukintyg. Något som inte accepteras av läkarkåren vars etiska regler stadgar: ?"Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter".

Vi ser ett samhälle på väg mot den totalitära staten. Genom att myndigheternas makt ökar på bekostnad av den enskildes rättigheter får vi ett laglöst och korrupt samhälle. I en debatt i riksdagen nyligen tillfrågades socialminister Strandhäll vad hon skulle göra åt Försäkringskassan egna "hitte-på-regler", som inte överensstämde med lagen. Försäkringskassans påhittade regelsystem leder till att sjuka och arbetsskadade inte får den ersättning de har rätt till enligt lagen. Annika Strandhäll menade att hon var förhindrad att ingripa, eftersom hon då skulle göra sig skyldig till ministerstyre.

Det är märkligt att socialministern påstår att det inte är möjligt att ingripa mot en myndighet som inte följer lagen. Regeringen talar vitt och brett i dessa valtider om att brott måste stävjas, men själva styr de inte ens sina myndigheter. Om en myndighet inte följer lagen är det självklart att regeringen har skyldighet att ingripa. Vi ser ett samhälle i förfall där rättsrötan gripit tag i Försäkringskassan, som satt rättssäkerheten ur spel.

I "På spåret", ett underhållande TV-program där de tävlande får gissa till vilket land och stad som tåget är på väg, ställs frågan "Vart är vi på väg". Nu står vi inför samma fråga. Vart är vi på väg när våra myndigheter negligerar Svea Rikes Lag? Har tåget redan gått mot det totalitära samhället, eller kommer någon att dra i handbromsen?

  Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se