Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Insänt

Arkiv

Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2016.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/recensioner. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Bostadsproblem ökar klyftorna

"Många är hemlösa och har varit så under lång tid. Barnfamiljer såväl som äldre vräks. Andra får inte en bostad om de saknar fast arbete eller har för låg fast inkomst. Ett stort antal äldreboenden har avvecklats och används för andra ändamål. Lägg till det 180000 asylsökanden som behöver bostad. Hur ska alla dessa leva om de saknar en fast bostad? Ska det byggas särskilda bostäder för fattiga?"
Läs ledaren

När kriget kom till byn

Synneve Hagström har läst Flykten av Torsten Larsson och Johanna Sandberg.
Läs recensionen

Suggestiv skildring

Karl Gunnarsson har läst Elefantens fot av Madeleine Hessérus.
Läs recensionen

Väntad solstorm katastrofal

"Nästa 200-års-värsta solstorm, elmagnetiska "tsunami", kommer, om ej nya säkerhetssystem skapas, förstöra världens elsystem och mikrokretsar på ett dygn, och då ge härdsmältor i alla närmare 500 atomreaktorer och 5000 begagnade härdar i kyldammar, inom två veckor. Även Sveriges regering måste se till att skydd och alternativ basbehovsförsörjning skapas. Skadorna är människoorsakade, av sårbart teknikval. Frånvaro av en skyddsmyndighet, överordnad andra, lamslår."
Läs ledaren

Vego till vardags

Vego var dag, säger veganerna, djurrättsaktivisterna och straight edgerörelsen. Och det är ju inte längre så kontroversiellt sagt med tanke på animalieindustrins belagt negativa konsekvenser för djur och natur, människor och miljö.
Läs artikeln

Brasilien:

Skadestånd för dammolycka

Gruvbolaget Samarco som orsakade en av världens största dammolyckor i Amazonas i Brasilien i början av november har accepterat att betala 9 miljarder kronor i skadestånd inom tre år. Den brasilianska regeringen nådde en förlikning med Samarco i förra veckan.
Läs artikeln

Ny kärnkraft illa för klimatet

"I klimatdebatten förekommer regelbundet påståenden om att kärnkraften är koldioxidfri. Det är fel. I själva verket finns det ingen koldioxidfri elproduktion om man, som sig bör, bedömer den ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraften släpper ur ett sådant perspektiv ut betydligt mer koldioxid än vad förnybar energi gör. Detta har studerats vid Stanford-universitetet av professor Mark Jacobson med flera och redovisats i en vetenskaplig rapport, Energy&Environmental Science, 2009,2. Där framgår att kärnkraft orsakar utsläpp av cirka 125 gram CO2/kWh (kilowattimmar), 25 gånger (ggr) mer än vindkraft och 5 ggr mer än modern solel. Stanford är det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik."
Läs ledaren

Alternativ röst behövs

"Miljömagasinet Alternativet fyller 35 år i juni. Insikten om behovet av en hållbar miljö har vuxit sig stark. Nu hånas inga för att vara miljömuppar. Men för den andra delen av tidningens namn går utvecklingen åt fel håll. Samhället utvecklas i en alltmer auktoritär riktning."
Läs ledarsticket

"Låt kolet ligga"

I sex veckor har Växthuset stått utanför Näringsdepartementet på Vasagatan i centrala Stockholm. Anledningen är den idoga kampanj som Greenpeace och andra miljöorganisationer drivit om Vattenfalls brunkolsaffärer.
Läs artikeln

Vego för unga matälskare

Stella & Synneve Hagström har läst Vego hela dagen av Mattias Kristianssen.
Läs recensionen

Svenska vapen bidrar till krig

"Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år talade utrikesminister Margot Wallström om 'Sveriges bidrag till en säkrare värld'. Hon talade om olika konflikter i världen - inte minst Syrien - och de svenska insatserna. Men inte ett ord sas om hur Sverige bidrar till krigen."
Läs ledaren

Två år efter maktskiftet:

Parallellsamhället i Ukraina

"Läget i Ukraina tycks tumultartat två år efter maktskiftet 22 februari 2014 när EU-vänliga politiker tog över efter att den folkvalde presidenten Janukovitsk störtades. Presidenten Porosjenko vill ena dagen att premiärminister Jatsenjuk avgår. Nästa dag avgår de övriga EU-vänliga partierna ur regeringskoalitionen och kvar finns bara presidentens Porosjenkoblock och premiärministerns Folkfronten. Nästa dag måste de på något sätt enas för att landet fortfarande ska ha en regering."
Läs krönikan

Hästar läser ansikten

Det finns nu frustande tecken på att hästar reagerar på människors ansiktsuttryck. Det menar forskare vid Universitetet i Sussex, England. Det verkar som att de kan skilja mellan arga och glada människors ansiktsuttryck.
Läs artikeln

Veckans ledare:

Rättvisa är inte frågan för klimatet - det är svaret

"Om jag hade låg eller ingen inkomst eller bodde på landsbygden skulle jag nog inte ha tilltro till de stora anspråken klimatrörelsen gör - att ställa om hela samhället. Jag skulle inte våga det. Vi måste presentera politik som ger trygghet också till de som har det tuffast när vi genomför den gröna omställningen."
Läs ledaren

Fiskhjärnor kan skadas av plast

Enorma mängder plast cirkulerar i världshaven. Ny forskning visar att fiskars hjärnor skadas om de får plast i sig men hur detta på lång sikt påverkar människor är fortfarande oklart.
Läs artikeln

6 februari - nationaldagen

"Den färggranna flaggan som vajat i norra Europa sedan den antogs 1986 - tillsammans med nationalsången Sámi soga lávlla - slår så vackert i vinden framför Stockholms stadshus tre kronor."
Läs krönikan

Girjasdomen en seger för folket samerna

"Girjas sameby har vunnit mot staten. Gällivare tingsrätt har gett Girjas rätt efter att samebyn stämt staten och yrkat på ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område."
Läs ledaren

Urfolk i gemensam kamp

Från norr till söder i Amerika äger nu och sedan en tid tillbaka flera urfolkskamper rum. Den amerikanska ursprungsbefolkningen har inte bara visat sitt missnöje på gator och torg, i blockader och marscher, utan även vunnit många segrar mot bolag och stater. Rikard Rehnbergh träffade några urfolksrepresentanter under klimatmötet i Paris och fann stora likheter med svenska urfolkskampen.
Läs artikeln

En same följer renens årscykel

"I stugan fann jag en vacker fotobok. Den bläddrar och läser jag gärna i: Sjaunja är fantasins landskap att fly till då giftbesprutning och fabrikernas lortutsläpp förstört nästan allting annat."
Läs krönikan

Dammbyggen - den geopolitiska aspekten

Flera personer omkom när två dammar med befarat giftigt, rött lervatten brast den 5 november i Brasilien. Och i Tigrisdalen i Turkiet pågår ett dammbygge sedan många år tillbaka.
Läs artikeln

Så kan det se ut i skolan...

"Lantbruk, odling och hantverk ingår som en återkommande del i skolarbetet och är integrerat med matte, kemi, fysik, biologi, historia, samhällskunskap etcetera. Man försöker göra ämnena så verklighetsförankrade som möjligt. Det gör att barnen tycker att det blir roligare och lättare att lära. Man vill arbeta på barnens förmåga att skapa ett fritt, fantasifullt och kreativt tänkande, och stimulera ett naturligt 'tankeflow'. Genom att undvika allt för mycket tvingande kunskaper, som kan begränsa barnens naturliga energiflöde, eftersträvar man att tanke och känsla ska gå hand i hand för bästa inlärning."
Läs ledaren

Gripande flyktingberättelse

Anette Grinde har läst Regnet luktar inte här av Durid Al-Khamisi.
Läs recensionen

Fred kräver långsiktighet

"Det kan ses som förlåtligt att regeringen agerat desperat när det gäller en flyktingsituation, där problemnivåerna för Sverige närmat sig flyktingarnas egna. Men det är oförlåtligt att regeringen redan skurit ner det internationella biståndet, långsiktigt fattigdomsbekämpande, med omkring en tredjedel, och synes beredd att kapa ytterligare lika mycket. Biståndspengarna används i stället i Sverige, för att finansiera investering i den egna framtida arbetsmarknaden. Flyktingarna är ju ett värdefullt arbetstillskott för Sverige, om man inte försummar att ta dem tillvara."
Läs ledaren

Fyra promille kan rädda klimatet

I samband med FN:s klimatmöte i Paris presenterade värdlandet Frankrike ett nytt element i klimatarbetet - det så kallade fyra promille-initiativet. Jordbruksmetoder som leder till att kol från atmosfären lagras i matjorden erkänns därmed som en central metod för att hejda klimatförändringarna. Den 1 december undertecknades initiativet av fler än 100 aktörer.
Läs artikeln

Nya steg närmare Nato

"I vår kommer Sverige att ta ytterligare ett steg närmare Nato. Och det är ett rejält kliv. Riksdagen ska besluta om det så kallade Värdlandsavtalet. Det handlar om att öppna vårt territorium för basering av staber, vapen, krigsfartyg, flyg, drönare från Nato alltifrån övningar i fred till kris och krig. Inte ens kärnvapen är undantagna. Hur kunde vi hamna här?"
Läs ledaren


Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se