Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Insänt

Arkiv

Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2017.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/recensioner. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Hela Sverige i bruk

"Extrakt, en tidning som ges ut av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), har en intressant artikel om skillnaden i regionalpolitik mellan Norge och Sverige. Den märks tydligt där vi har vår sommarstuga en halvmil från norska gränsen. På norska sidan byggs det nytt, jordbruken utvidgar och vägarna är numera bra. Kommunerna är små. På svenska sidan är jordbruken nedlagda och björken har tagit över. Det är 17 mil till kommunens centralort från där vi har vårt hus. I centralorten ökar befolkningen medan resten töms på service."
Läs ledaren

Kritik mot fossilgasen i Göteborg

Sverige ska bli "världens första fossilfria välfärdsland" slog S-kongressen fast i Göteborg. Men går det ihop med satsning på fossilgas i Göteborgs hamn? Det tycker inte gräsrotsinitiativet Fossilgasfällan.
Läs artikeln

Dystert läge för miljö och klimat

Den sista dagen i mars släppte Naturvårdsverket en miljömålsrapport som berättar om tillståndet för miljö och klimat i världen. Föga förvånande slår den fast att de senaste årens klimatåtgärder antingen varit för få eller, när de väl implementerats, gått för långsamt för att nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 2, helst 1,5 grader.
Läs artikeln

Tillbakablick i medicinhistorien

"En gång var man euforisk när man upptäckte radioaktiv strålning. Då var radioaktiv hudkräm nyttigt, likaså radioaktiva kalsonger och kondomer samt radioaktiva tvålar, ja allt radioaktivt var nyttigt och det vällde ut radioaktiva prylar på marknaden. Det var ju inte så lyckat upptäckte man sedermera. Nu finns det lagar som säger att man inte får sprida joniserande strålning i vår livsmiljö, exempelvis Strålskyddslagen."
Läs ledaren

Politiskt gräl? Nej tack

"En terrorist kapar en lastbil från Spendrups bryggeri och mejar ner människor längs Drottninggatan. Nyheten spreds blixtsnabbt, panik, kaos, sirenerna fyllde luften och många greppade efter mobilen för att nå nära och kära. Idag vet vi de tragiska konsekvenserna för dem som drabbades. Och vi vet att en 39-årig man är häktad. Under söndagen slöt stockholmarna upp på ett fint och värdigt sätt. Nu måste vi tillsammans gå vidare och samtidigt behålla den styrka vi upplevde under demonstrationen."
Läs krönikan

Toppkonferens om miljön i Arktis

Ryssland, Finland och Norge har för första gången på mycket länge mötts på toppnivå för att diskutera de alltmer alarmerande miljöfrågorna i Arktis.
Läs artikeln

Orimligt för läkare och sjuka

"Få vill anställa personer som varit borta från arbetslivet länge eller har 'fel' ålder och utbildning. Det finns också en stor grupp sjuka som varken får rehabilitering eller hjälp med att komma ut i arbetslivet. Dubbelt så många nekades sjukpenning under 2016 jämfört med året innan. Det handlar inte enbart om att fler blir sjuka, även andelen med indragen sjukpenning eller avslag stiger. Försäkringskassan fick förra året 250 miljoner kronor för att bland annat anställa fler handläggare."
Läs ledaren

Nolltaxa iskall fråga i Stockholm

Flera europeiska storstäder har på prov infört en hel- eller delvis nolltaxa i kollektivtrafiken. Men i Stockholms stadshus och landsting finns inte ens frågan på dagordningen. Vänsterpartiet är ensamt om att driva frågan.
Läs artikeln

Till minne av Zaida Catalán.

Eva Goës och Göran Hådén delar med sig av sina minnen av Zaida Catalán.
Läs krönikorna

Falskt byggförenklande

"Än en gång har en utredning tillsatts som, som man säger, ska förbättra bostadsbyggandet i Sverige. Till september 2019 ska förslaget vara klart om 'förenklad' och förstärkt 'Översiktsplanering' och 'Förkortade Planeringsprocesser' samt begränsning av 'Detaljplanekravet'."
Läs ledaren

Nyckelbiotoper numera hotade

Skogsstyrelsens generaldirektör meddelade nyligen i Dagens Nyheter att inventeringen och registreringen av så kallade nyckelbiotoper, i ett område stort som halva Sverige, stoppats.
Läs artikeln

Vad är egentligen fascism?

Martin Jernberg har läst Vad är egentligen fascism? av Kalle Johansson och Lena Berggren.
Läs recensionen

Som en samisk käftsmäll

Rikard Rehnbergh har sett Sameblod.
Läs recensionen

Demokrati är respekt

"En del ser det som demokrati när vinnaren tillåts ta allt. Då är man enig med diktatorers syn. Demokrati är att respektera minoriteter, att de ges sin del, om de är demokratiska."
Läs ledaren

Mord med många frågetecken

Läckta domstolshandlingar indikerar att mordet på den honduranska miljöaktivisten Berta Cáceres, som Miljömagasinet skrivit om tidigare, planerades och utfördes av militär underrättelsetjänst knuten till landets USA-utbildade specialstyrkor. Det avslöjar den ansedda The Guardian efter en stor undersökning.
Läs artikeln

Internationella kvinnodagen 2017

"Internationella kvinnodagen instiftades 1910, allså för över hundra år sedan, för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Eftersom den alltså inte handlar om något att glädjas åt ska den egentligen inte firas, säger vän av ordning med bister uppsyn."
Läs krönikan

En spåman korsar sitt spår

Martin Jernberg har talat med Linda Spåman, konstnär, författare, och spådam.
Läs intervjun

Vad händer med "äldremiljarderna"?

"Det var i juni 2015 som regeringen beslutade om en tillfällig satsning på personal inom äldreomsorgen. Kommunerna får dela på sju miljarder kronor under åren 2015-2018 för att anställa mer personal i hemtjänsten och särskilda boenden, en satsning som motsvarar drygt 5000 nya anställda undersköterskor. Satsningen var en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Den första satsningen, en 'äldremiljard', gjordes 2015. Men det handlade inte om en miljard i budgetförstärkning, 940 miljoner togs från den gamla budgeten och omfördelades till personalkostnader."
Läs ledaren

Samtal om Auroras skador på naturen

Valter Mutt, en av de fyra miljöpartister som röstade mot värdlandsavtalet, säger på ABF-mötet "Samtal om fred och säkerhet i Sverige" den 25 februari: "Att rösta emot värdlandsavtalet är det bästa jag gjort".
Läs artikeln

Matsuveränitet allt mer aktuellt

"Med valet av Donald Trump, ökningen av extremhögern i Europa och ökad migration finns det ett akut behov av att intensifiera samarbetet mellan länder och deras befolkningar. Grundläggande problem är krig, klimatförändringar, utarmning av naturresurser, fattigdom, hunger och undernäring, men också ökning av ojämlikhet. Dessa problem måste mänskligheten försöka lösa tillsammans. Det kan inte ske utan att ifrågasätta både den nuvarande nyliberala globaliseringen och de främlingsfientliga och nationalistiska riktningar som motsätter sig den ekonomiska globaliseringen för att samtidigt skydda och försvara sina egna intressen."
Läs krönikan

Arbetsskadade får inget

"Arbetsskadeförsäkringen har stötts och blötts under årtionden och kallas 'Den bortglömda försäkringen'. Regeringen har åter tillsatt en utredning som ska se över den och lämna en redovisning av uppdraget till den 31 mars 2017."
Läs ledaren

Göteborg återplanterar ålgräs

Göteborgs Hamn är beredd att återplantera de 1,7 hektar ålgräsängar som försvinner när hamnen utökas med en ny terminal. Det är den hittills största återplanteringen av ålgräs i Sverige.
Läs artikeln

Orsakerna bakom våldet

"Svenska förorter hamnar i fokus, numera även i omvärldens, först när bilar sticks i brand, sten kastas på blåljuspersonal och ungdomar - oftast unga arga män - protesterar mot ett samhälle som vänt dem ryggen. Detta gäller inte de gänguppgörelser, ibland med dödlig utgång, som främst sker mot ungdomar i andra gäng. Dessa företeelser, som förvisso bägge är de marginaliserades reaktion som en konsekvens av ett statligt svek, har inget direkt samband. Men när alla framtidsutsikter berövats ungdomarna är det som om enda sättet att lyckas i livet är att bli en 'stjärna' inom fotbollen, musiken eller maffian."
Läs krönikan

Nya livsmedelsstrategin - en ulv i fårakläder

"För någon vecka sedan presenterade regeringen den efterlängtade livsmedelsstrategin. Vi var många som hoppats på en politisk vilja att lösa de svåra utmaningar som hotar det svenska jordbruket. Vid en första anblick ser vi många fina ord om hållbarhet, miljömål, ökad självförsörjningsgrad och minskat regelkrångel. Så långt är allt väl. Men strategin innehåller också en skrämmande plan för att kunna sälja ut vår viktigaste naturresurs - åkermarken."
Läs ledaren

Utbredd tiaminbrist på norra halvklotet

Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda djur är tidigare känd som ett problem inom vissa arter i relativt begränsade geografiska områden. Nu visar forskare vid Stockholms universitet och flera andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika att bristen på tiamin är betydligt mer utbredd än vad man tidigare känt till.
Läs artikeln

Rumäniens kris är också vår

"'Avgå!' skrevs, med stora tecken, med hjälp av en ljuslaser på regeringsbyggnaden i Bukarest, omgiven av hundratusentals demonstranter. I december vann socialdemokraterna stort i valet, med 46 procent av rösterna, medan liberalerna bara fick 20 procent."
Läs krönikan

Bredbandsmonopolisering

"Just nu pågår en huggsexa om bredbandskunder. Den intensifieras nu av flera skäl. Dels finns bidrag att hämta för anläggande av fibernät. Dels har olika typer av lokala stomnät nu nått så långt på landsbygden att det blir ekonomiskt intressant att ansluta även de fastigheter som ligger en bit utanför tätorterna. Dels, och absolut inte minst, för att den som äger sista tampen in till kunden får monopol på denna. Precis som elanslutningen utgör ett fysiskt monopol för elnätsägaren."
Läs ledaren

Dom: Piratsajter ska blockeras

Den 13 februari beslutade Hovrätten att ändra Tingsrättens tidigare dom och att fildelningssajten The Pirate Bay och streamingsajten Swefilm ska blockeras.
Läs artikeln

Konsten att ta barn på allvar

"Runt en fjärdedel av Stockholms invånare utgörs av barn och ungdomar, likaså i övriga riket. Det är därför inte bara en demokratisk självklarhet utan även en framtida nödvändighet att ta dem, deras röster och åsikter på allvar. Och hur göra det bättre, förutom inom de sedvanliga institutionerna familj och skola, än genom konst och kultur? Fastän fler teatrar insett detta mer och mer med tiden blev fjolåret något av ett genombrott."
Läs krönikan

Världens fattiga ska inte betala svensk flyktingpolitik

"Svelige ska värna asylrätten och ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande. Men det får inte bekostas av minskat bistånd till världens fattiga. Regeringen bör förklara sitt agerande och sluta urholka biståndet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD), den 11 januari, protesterade Diakonia, Forum Syd, Svenska kyrkan, Individuell människohjälp, Svenska Afghanistankommittén och Union to union mot att biståndspengar finansierar mottagandet av flyktingar."
Läs ledaren

Hushåll oberedda på klimatkonsekvenser

MSB rekommenderar att alla hushåll klarar sig i 72 timmar utan el, värme eller vatten. Men en färsk studie från If visar att mer än vart tredje hushåll misslyckas.
Läs artikeln

Sista gratislunchen

Det var många som hade samlats på ABF-huset i Stockholm för ett seminarium med det lockande namnet: Sista gratislunchen? Lokalen var överfull och förväntningarna var höga.
Läs artikeln


Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se