Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Arkiv - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Insänt
Byt stil på sidan: Grön (standard) - Röd (klassisk) - Svart/vit (lättläst)
(Du behöver ha javaskript och cookies aktiverat för att byta sidutseende - läs mer om cookies)

Några av nyheterna i nummer 25, 22 juni 2017

Framsida

Olönsamt jordbruk
Hur ska svenska folket kunna förstå att vi är på väg mot stupkanten när vårt jordbruk håller på att kollapsa? Det skriver Sten-Arne Persson på Lantbrukets Ekonomiservice.

Satsning mot torka
I samband med Gustav Fridolins (MP) sommartal i? Vittsjö presenterade den rödgröna regeringen en satsning på 200 miljoner för att bland annat återskapa våtmarker och kartlägga grundvattenresurser.

Fler vätgasmackar på gång
Förra året registrerades enbart 19 vätgasbilar i Sverige. Ett av skälen till att det fortfarande finns så få är bristen på tankstationer men det kan ändras snabbt om infrastrukturen förändras i en positiv riktning.

Mördare förlorar barn
En ny lag i Argentina innebär att män som mördat eller skadat sin partner förlorar rätten till sina barn. Massdemonstrationer mot kvinnovåld och kvinnomord har tvingat fram en förändring.

Folkrörelsernas historia
Folkrörelsernas europeiska och globala historia är oupplösligen förknippad med ryska revolutionen 1905 och 1917. Nu vill EU låta minnet av folkrörelsernas kamp försvinna, skriver Tord Björk.

Klassisk sommarteater
Klassiker, både moderna och äldre, stod i fokus på Stockholms teaterscener under våren. Där återfanns klassiska tolkningar såväl som nytolkningar.

Kan du de fem B:na?
För några år sedan gav Stefan Edman ut Bilen, biffen och bostaden. Nu har miljöorganisationer kompletterat dessa med ytterligare två B:n, butiken och börsen/bankerna. Om det skriver Börje Svensson på Debatt.

Hållbart matkooperativ
Matkooperativet Helsingborg med närodlade och ekologiska produkter, har över 200 medlemmar, varav 50-60 är aktiva.Nedan kan du läsa utvalda artiklar från Miljömagasinet.

Det är långt ifrån allt som trycks i tidningen som publiceras här. För att läsa alla Miljömagasinets artiklar rykande färska - prenumerera!

Senast uppdaterad: 2017 06 26Veckans ledare: Sten-Arne Persson, Lantbrukets Ekonomiservice

Vårt jordbruk olönsammast

"För att få ett grepp om hur vårt svenska jordbruk mått och mår, är det intressant att studera EU:s statistik från FADN (The Farm Accountancy Data Network) som jämför medlemsländernas lönsamhet i jordbruket."
Läs ledaren

Inne i den biologiska mångfaldens skog

Rikard Rehnbergh har med nätverket Framtidsjorden besökt Sydamerika.
Läs reportaget

Närodlat, ekologiskt matkooperativ

Karin Nilsson Jungermann har besökt och blivit medlem i Matkooperativet i centrala Helsingborg.
Läs reportaget

Du kan läsa mer i Miljömagasinets arkiv.Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se